olav_01
logo

Visie op investeren

ProVales ziet projecten niet als doel maar als middel. Grote investeringen worden beschouwd als onderdeel van een bredere bedrijfsstrategie. Deze strategie moet leiden tot het realiseren van concrete ondernemingsdoelen die gekozen zijn op basis van de missie van het bedrijf. Een succesvolle investering leidt tot de beoogde waardegeneratie en realisatie van een of meerdere strategische doelen. ProVales is ervan overtuigd dat dat succes vooral wordt bepaald door de kwaliteit van het proces voor definitie en evaluatie van verschillende investeringsopties en de onderbouwde selectie van de beste optie. Het spreekt vanzelf dat professioneel project management en vervolgens bedrijfsvoering evenzeer bepalend zijn.

Investeringsvraagstukken worden daarom benaderd met een integrale life-cycle aanpak. Er wordt naar alle fasen gekeken: van idee, via haalbaarheidsonderzoek, projectrealisatie en exploitatie naar de uiteindelijke desinvestering. ProVales heeft deze aanpak gestructureerd en Investeringsmanagement genoemd. Onderstaande figuur geeft de kern van deze aanpak weer.

figuur
Samenhang tussen Strategie en een life-cycle aanpak van investeringsvraagstukken