olav_01
logo

Ontstaansgeschiedenis ProVales

Na een carrière bij 4 werkgevers is ProVales in 2003 opgericht door Olav Zwarteveen (1956). Hij is een werktuigbouwkundig ingenieur (TUE, 1983) die inmiddels beschikt over meer dan vijfentwintig jaar, deels internationale, ervaring op het gebied van investeringsprojecten en organisatieadvies. De expertise die hij via ProVales voor opdrachtgevers inzet, is opgebouwd bij Akzo Nobel Engineering, CSM/Purac, NUON en Twynstra Gudde Adviseurs & Managers.

Olav Zwarteveen :

  • was medeoprichter en voormalig bestuursvoorzitter van Eigen Wijs Eigen Baas: het Gelderse Netwerk voor startende ondernemers van vijfenveertig jaar en ouder;
  • is lid van de netwerken: het Technisch Economisch Genootschap (TEG) en het Koninklijk Instituut van Ingenieurs (KIVINIRIA);
  • was in 2007/2008 Tutor Contract Management voor de Master opleiding Asset Management Control (www.amccentre.nl)
  • is auteur van het katern ’Investeringsmanagement – Van Kraamkamer tot Sloophamer’ opgenomen in het Handboek Projectmanagement voor Cost Engineers (Uitgeverij Kluwer). Hierin wordt zijn visie op investeren gepresenteerd. Projecten realiseren en het projectresultaat exploiteren met een life-cycle als vertrekpunt en missie/doelen/strategie van de organisatie als richtinggevend kader;
  • streeft naar een mooie balans tussen werken en leven en wil ook graag tijd vrijmaken voor persoonlijke ontwikkeling, zijn vrienden en relaties, golfen, een interessant boek en reizen.