olav_01
logo

Het verhaal achter het logo

Grote investeringen zijn unieke vraagstukken en van aanzienlijke strategische waarde. Ze kunnen niet op routinematige wijze worden aangepakt, maar vragen om een projectmatige aanpak. Het eindresultaat is vooraf helder gedefinieerd en komt op gestructureerde wijze tot stand, middels een gefaseerde aanpak met beslismomenten per fase. Op deze manier wordt gewerkt van grof naar fijn; de beheersbaarheid wordt vergroot en de risico’s worden verkleind.

 

Het logo van ProVales (links in uw scherm) symboliseert de complexiteit van de praktijk. Bij omvangrijke investeringsprojecten volgt de route naar het eindresultaat zelden precies het vooraf beschreven pad. Er ontstaan allerlei omstandigheden die de uitvoering van een project beïnvloeden, zowel stimulerend als belemmerend. Het blauwe, grillige, deel van het logo geeft dat aan.

 

Door goed projectmanagement zal aan het eind van het project het gewenste resultaat zijn gerealiseerd: een afgerond en duidelijk herkenbaar geheel. Dit wordt in het logo tot uitdrukking gebracht door de rode punt.